WCC EC Chyum Laika Sharin Hpawng

Hkristu A Hkum Hpe Shagrin Jat Wa Na.

Rev. Luksing Zau Ting (Bum Sumshi)

19 Aug 2017

Chyum Ga: Ehpesu Ni Kaw Shagun Dat Ai Laika  4:2-6, 11-13.

Ga Hkrang:

1. Shada Myit Mahkri Shawn Nna Rau Hpawng Nga Na

Ehpesu Ni Kaw Shagun Dat Ai Laika 4:2,

Lam shagu hta myit nem ai hte lam shagu hta myit gyip nna, myit galu kaba ai hte, a hkawm nga mu

Ehpesu Ni Kaw Shagun Dat Ai Laika 4:3

Wenyi a myit hkrum ai lam hpe ngwi pyaw ai makyit sumri hte hkan shatup na, larau ladau rai nga mu.

2. Yaw Shada Ai Lam

Ehpesu Ni Kaw Shagun Dat Ai Laika 4:4-6

Nanhte hpe shaga la ai lam hta, myit mada shara langai sha de, shaga la ma nit dai hte maren, hkum hkrang langai sha hte Wenyi langai sha rai nga ai : 

Madu langai sha, makam masham langai sha, baptizma lam langai sha rai nga ai : 

yawng mayawng a Kawa ngu ai Karai Kasang mung langai sha rai nga ai : shi gaw yawng mayawng a ntsa e rai nga nna, yawng mayawng hpe sharai ai hte, yawng mayawng a kata e rawng nga ai.

 • Shaga la ai

 • Myit mada ai

 • Hkumhkrang Langai sha

 • Wenyi langai sha

 • Madu langai sha (Lord)

 • Makam masham langai sha

 • Kawa Karai Kasang langai sha

3. Hkristu Hkum Hpe Shagrin Jat Na

Ehpesu Ni Kaw Shagun Dat Ai Laika 4:11-12

Hkristu a hkum hpe shagrin jat wa u ga, gun hpai ang ai bungli a matu, chyoi pra ai ni hpe shakup shatsup na,

shi gaw nkau mi hpe kasa, nkau mi hpe myihtoi, nkau mi hpe kabu gara shi ga hkaw hkawm ai ni, nkau mi hpe hpung up hte sara di nna, jaw da shajang mu ai.

 • Chyoi pra ai ni hpe shakup shatsup na

 • Nawku Hpung a ningbaw gaw Yesu

 • Buga hpung a ningbaw gaw Hpung Up

 • Hpung kongsi a ningbaw gaw Tingnyang Up

Ga Dim:

4. Hkristu hte shadawn ram ai nawku hpung hpe gaw sharawt da ga.

Ehpesu Ni Kaw Shagun Dat Ai Laika 4:13

Anhte nga manga hte gaw, dai makam masham a myit hkrum na lam hte, Karai Kasang a Kasha a chye chyang ai hpunda hpe dep lu nna, hkum tsup re ai masha ngu ai, Hkristu hte shadawn ram ai gawng shing-yan a lanang hkap lu hkra, rai na rai nga ai 

 • Shada tsawra, myit hkrum mang rum ai

 • Ngwi pyaw simsa kabu gara ai shara

 • Yawng e awng sharawng ai kasi kamang tai ai

 • Karai awng sharawng ai wunli lu chyeju hpring ai nawku hpung byin tai nga na