Wednesday, September 23, 2020

Bible Sunday

Bible Sunday: Shayi Hpauyu Lu Mai

2017 Ning “Chyum Laika Nhtoi Masat” Chyum Laika Shakrai Shing Jawng Lamang. Sak Kung Lapran, Asak 36 kawn 60 ning Ehpesu 4:25-32

Bible Sunday: Jan Labya Roi Ji

2017 Ning “Chyum Laika Nhtoi Masat” Chyum Laika Shakrai Shing Jawng Lamang. Sak Kung Lapran, Asak 36 kawn 60 ning Ehpesu 4:25-32

Bible Sunday: Jan Lahpai Ja Ing

2017 Ning “Chyum Laika Nhtoi Masat” Chyum Laika Shakrai Shing Jawng Lamang. Sak Kung Lapran, Asak 36 kawn 60 ning Ehpesu 4:25-32

Bible Sunday: Jan Lahpai Ja Tawng

2017 Ning “Chyum Laika Nhtoi Masat” Chyum Laika Shakrai Shing Jawng Lamang. Sak Kung Lapran, Asak 36 kawn 60 ning Ehpesu 4:25-32

Bible Sunday: Jan Sumlut Kai Htang

2017 Ning “Chyum Laika Nhtoi Masat” Chyum Laika Shakrai Shing Jawng Lamang. Sak Kung Lapran, Asak 36 kawn 60 ning Ehpesu 4:25-32

Bible Sunday: Shayi Maran Roi Ji

2017 Ning “Chyum Laika Nhtoi Masat” Chyum Laika Shakrai Shing Jawng Lamang. Sak Kung Lapran, Asak 36 kawn 60 ning Ehpesu 4:25-32

POPULAR